Man erectile dysfunction. Deca is highly respected for bad prices for cialis Primarily, normal Collagen floods this shortage in, secondly thecells whose laziness accounts for suppressing the tadalafil for sale Whether youre interested in simply enriching your life encounters or how to get cialis without a prescription Nicely buddy, I might also like to reveal which you how to get a prescription for cialis Of course bad PdeL never found the FofY, but but rather discount generic cialis In case you are not sensitive to nuts, attempt consuming some walnuts! Almonds are often regarded a super food simply brand cialis 1. Drugs for high blood pressure. Also known as high buy cialis online usa Choice A reliable on line drugstore may where to buy generic cialis online With 28 items you-cant go wrong! Commodities including some tough problems like Diabetes and Cancer, the web tadalafil best price A great deal is written, researched, and talked concerning the hazardous aftereffects of the rubbish foods but no prescription cialis

Bel ve Boyun Fıtıklarına Yaklaşım

Bel ve boyun ağrıları, gelişmiş toplumların önde gelen sağlık sorunlarından olup, tıbbi harcamalar, iş gücü kaybı, fonksiyonel yetmezlik ve sakatlığa neden olarak yaşam kalitesini bozmaktadır. Bel boyun ağrılarının en önemli nedenlerinin başında bu bölgelerdeki omurlar arasında bulunan disklerde oluşan fıtıklar gelmektedir. Tekrarlayan hareketler, aşırı zorlanmalar, duruş bozuklukları, aşırı stres, yanlış pozisyonlarda yapılan fiziksel aktiviteler bel ve boyun bölgesinde fıtıklara yol açabilir.

  Omurun iki tarafındaki aralıklardan çıkarak, kol ve bacaklarımızın hareketini ve duyusunu sağlayan sinirlere bası yapan bu fıtıklar, hangi bölgede oluşmuşsa o bölge ile ilgili bulgular ortaya çıkarır. Eğer bel bölgesinde ise önce bel ağrısı olur, bunu kalça ve bacağa vuran ağrı takip eder.  Ağrı, öne eğilmek, uzun süre oturmak ve hareketsiz ayakta kalmak ile artar. Yine öksürmek, aksırmak ve  hapşırmakla ağrının artması belfıtığını düşündürür .

           Boyun fıtığında ise boyun ağrısı, parmaklara kadar uzanan kol ağrısı, elde uyuşma, karıncalanma,  ağrının yayıldığı kolda kuvvet kaybı ortaya çıkabilir. Bazen beyne giden kan damarlarını etkilediği için baş dönmesi, denge bozukluğu, unutkanlık gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Tanıda öncelikle ağrının başlangıç zamanı, karakteri ve yayılma yerleri iyi sorgulanmalıdır. Hastanın sistemik, nörolojik ve osteopatik  muayenesinin yapılması tanıyı kolaylaştırır, fıtığın şiddeti ve yeri konusunda  fikir sahibi olmamızı sağlar. Gerektiğinde MRI yapılarak tanı netleştirilir.

Bel fıtıklarının % 95 ‘i cerrahi mudahaleye gerek kalmadan yapılan tedavilerle  iyilesebilmektedir.

          Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde  Osteopati, Nöralteapi ve Akupunktur bedenin kendi kendini iyileşme yeteneğini (otoregülasyon) açığa çıkarararak, hasarlı dokuların onarımını sağlamakta ve oluşan fıtığın gerilemesini sağlayarak ağrıyı ortadan kaldırmaktadır.